#22 ĐÁNH THỨC CHÍNH MÌNH.

MÌNH ĐÃ TẠO RA NHỮNG ĐIỀU GÌ TRONG CUỘC SỐNG.

Hãy xem xét cẩn thận xem mình đã tạo ra những điều nhỏ nhặt gì trong cuộc sống, và suy nghĩ về việc bên trong bạn cảm thấy như thế nào với những điều đó.

Hãy nghĩ về việc chúng đã đến với cuộc sống của bạn dễ dàng như thế nào. Bạn sẽ nhận ra rằng mình đã nghĩ về điểu nhỏ nhặt đó một lần, và không bao giờ nghĩ lại về nó nữa, nhưng nó đã được tạo ra và đến với bạn.

Cơ chế thật sự dẫn đến việc này, đó là vì bạn đã không hề nghĩ hay nói điều gì đi ngược lại với điều mà bạn mong muốn, và vì thế, quy luật hấp dẫn mới có thể hoạt động được.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

ĐỨC PHẬT_ Nguyễn Văn Liêm
ĐỨC PHẬT_ Nguyễn Văn Liêm
Thật ngạc nhiên phải không bạn? Điều tốt đẹp ta dễ quên và điều tiêu cực ta dễ bị ám ảnh vậy bạn chủ động CHỌN nghĩ về điều gì?

Trả lời