BACKGROUND

NGUYỄN VĂN LIÊM

Background, Goc ca nhan, Nguyen van Liem, Dau tu cho moi quan he
                   BACKGROUND – GÓC CÁ NHÂN – NGUYỄN VĂN LIÊM

ĐÃ ĐẾN LÚC … Phải đối xử tôn trọng với bản thân hơn nữa. Hãy tha thứ cho bản thân vì những sai lầm mắc phải. Bạn càng tôn trọng mình bao nhiêu, những người khác cũng sẽ làm như thế bấy nhiêu. Hãy mời những người tuyệt vời bước vào cuộc đời bạn, và làm cho bản thân trở thành người tuyệt vời trong mắt người khác. Bạn xứng đáng được như thế.

Nguyen Van Liem - Du Lich Singapore
Nguyen Van Liem – Du Lich Singapore   

Nguyễn Văn Liêm, Du học tại Singapore
Nguyễn Văn Liêm, Du học tại Singapore

Nguyễn Văn Liêm,Tạo ảnh lục giác
Nguyễn Văn Liêm,Tạo ảnh lục giác