Hãy Cảm Ơn vì bạn còn thiếu sót

Thật dễ để cảm ơn những thứ tốt đẹp, Tuy nhiên, cuộc sống luôn có muôn mặt, trong đó có cả những điều tiêu cực, Biết cảm ơn cả những thứ chưa tốt đẹp là biết hóa giải và làm đẹp hơn cuộc sống của chính mình.

Trả lời