Napoleon, Nguyen Van Liem

365 Câu Danh Ngôn, hành trình cuộc sống 365 ngày

Trong chuyện yêu thương, không bao giờ đầy đủ cũng như không có lúc nào thừa.

Trong chuyện yêu thương, không bao giờ đầy đủ cũng như không có lúc nào thừa.

Trả lời