Tình Nghĩa Vợ Chồng, Nguyễn Văn Liêm.

Biết phục thiện và tha thứ cho nhau thì gia đình càng ngày càng trở nên hạnh phúc, ngược lại, càng ngoan cố bao nhiêu thì gia đình càng dễ dàng tan vỡ bấy nhiêu.

Biết phục thiện và tha thứ cho nhau thì gia đình càng ngày càng trở nên hạnh phúc, ngược lại, càng ngoan cố bao nhiêu thì gia đình càng dễ dàng tan vỡ bấy nhiêu.

Trả lời