HomeGóc Chia Sẽ

#15 ĐÁNH THỨC CHÍNH MÌNH.

Like Tweet Pin it Share Share Email

BẠN ĐANG SỐNG TRONG QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI HAY TƯƠNG LAI?

Đối với luật hấp dẫn, không có quá khứ và cũng không tồn tại tương lai, chỉ có hiện tại mà thôi. Vì vậy, hãy chấm dứt việc nghĩ đến cuộc sống trong quá khứ và cho rằng nó đầy khó khăn, thống khổ hay đau đớn, cũng đừng suy nghĩ về nó theo bất cứ một hướng tiêu cực nào khác.

Hãy nhớ rằng quy luật chỉ hoạt động trong hiện tại, vậy nên khi bạn nói về cuộc sống trong quá khứ của mình một cách tiêu cực, quy luật sẽ thu nhận những lời nói của bạn và sẽ mang những điều đó trở lại với bạn trong HIỆN TẠI.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Đại Đức THÍCH THIỆN THUẬN
Đại Đức THÍCH THIỆN THUẬN
Kể từ khi tôi hiểu được điều này và tập trung suy nghĩ của mình về những điều tích cực, cuộc sống của tôi đã dần dần thay đổi. Sự thay đổi diễn ra âm thầm đến mức bản thân tôi không biết, nhưng sau một thời gian nhìn lại, tôi nhận thấy – mọi thứ đã thay đổi.
DẠY CON LÀM GIÀU TẬP 1 – Để Không Có Tiền vẫn Tạo Ra Tiền