Có nhiều ý kiến phủ nhận điều này, rằng không thể nào chỉ tin thôi thì mọi thứ sẽ đến. Và bạn có biết không? Những người phủ nhận hoàn toàn là những người không có đủ NIỀM TIN và SỰ KIÊN NHẪN. Vì thế, họ chưa bao giờ chạm đến sức mạnh thực sự của quy luật này. Luôn ghi nhớ, chìa khóa đầu tiên là sự tin tưởng. …

Cá nhân tôi đã không TIN vào quy luật khi lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với nó, thậm chí tôi còn nói rằng đây là "mấy cái chuyện tầm phào", nhưng đó là câu chuyện xảy ra vào năm 2013. Và 05 năm sau, khi cuộc sống của tôi thay đổi, tôi đã hiểu rằng đó là điều quý giá nhất trong cuộc sống mà tôi biết được. …