#01. ĐÁNH THỨC CHÍNH MÌNH.

SỨC MẠNH CỦA SỰ HIỆN TẠI

Tôi biết bạn đang rất nóng lòng để bắt đầu hành trình 365 ngày sống với Luật Hấp Dẫn này. Và tôi muốn gửi đến bạn bài học quan trọng nhất trong cuộc này: “Muốn thay đổi thế giới hãy thay đổi chính mình”.

Sức Mạnh Của Sự Hiện Tại – Nguyen Van Liem

GANDHI đã từng nói:

“Con người là sản phẩm được tạo ra từ chính những suy nghĩ của mình. Họ nghĩ gì, thì họ sẽ trở thành như thế.”

Vì thế mọi kết quả hiện tại của bạn là do chính Suy Nghĩ của bạn tạo nên.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Trả lời