#31 ĐÁNH THỨC CHÍNH MÌNH.

VÌ SAO BẠN VẪN CHƯA ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU MÌNH MUỐN.

Bạn không thể nói rằng quy luật hấp dẫn không hoạt động, bởi vì quy luật này luôn luôn hoạt động chính xác trong mọi thời điểm.

Nếu bạn không có được điều mình muốn, thì đây cũng là kết quả của việc bạn sử dụng quy luật ấy. Nếu bạn không có được điều mình muốn, thì đó là do bạn đang tạo ra việc mình không có được điều ấy. Bạn vẫn đang ở trong quy trình sáng tạo, và quy luật vẫn đang phản hồi lại bạn một cách chính xác.

Nếu hiểu được điều này, thì bạn có thể chuyển hướng năng lực phi thường của mình để thu hút những thứ bạn thật sự muốn.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

TẬP TRUNG VÀO NHỮNG ĐIỀU BẠN THẬT SỰ MUỐN.
Tập trung vào những điều bạn thực sự muốn, hầu hết mọi người tập trung vào điều ngược lại. Hãy kiểm tra suy nghĩ của bạn và đưa chúng tập trung vào điều bạn muốn, ngay bây giờ.

Trả lời