HomeGóc Chia Sẽ

#30 ĐÁNH THỨC CHÍNH MÌNH.

Like Tweet Pin it Share Share Email

CHÌA KHÓA MANG ĐẾN SỰ BÌNH YÊN VÀ MIỀN VUI KHÓ TƯỞNG TƯỢNG.

Mọi điều tích cực mà bạn thực hiện đều đang góp phần chuyển đổi cuộc sống của bạn. Bằng cách sử dụng tâm trí một cách nhất quán, cùng với lòng quyết tâm vững vàng để thực hiện điều mình đã học được, bạn sẽ ngạc nhiên với tốc độ chuyển đổi cực kỳ nhanh chóng của mình.

Sự chuyển đổi trong cuộc sống của bạn sẽ mang đến bình yên và niềm vui khó tưởng tượng. Bạn sẽ phải trải nghiệm thì mới có thể nhận thức được điều này, nhưng một khi đã làm được, bạn sẽ không bao giờ muốn ngừng lại.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Chìa Khóa và Ổ Khóa - Cái nào quan trọng hơn ?
Chìa khóa mang đến sự bình yên và miền vui khó tưởng tượng.
Có nhiều ý kiến phủ nhận điều này, rằng không thể nào chỉ tin thôi thì mọi thứ sẽ đến. Và bạn có biết không? Những người phủ nhận hoàn toàn là những người không có đủ NIỀM TIN và SỰ KIÊN NHẪN. Vì thế, họ chưa bao giờ chạm đến sức mạnh thực sự của quy luật này.
Luôn ghi nhớ, chìa khóa đầu tiên là sự tin tưởng.

DẠY CON LÀM GIÀU TẬP 1 – Để Không Có Tiền vẫn Tạo Ra Tiền