HomeGóc Chia Sẽ

#38 ĐÁNH THỨC CHÍNH MÌNH.

Like Tweet Pin it Share Share Email

KHÔNG THẤY ĐIỀU XẤU, KHÔNG NGHE ĐIỀU XẤU, KHÔNG NÓI ĐIỀU XẤU.

Bạn có biết câu chuyện về ba chú khỉ thông thái không?

Tại đền Toshogu ở Nikko, Nhật Bản, có một điêu khắc cổ có hình 3 con khỉ: một con lấy 2 tay che mắt; một con lấy 2 tay che tai; một con lấy 2 tay che miệng.

3 con khỉ này đưa ra một phương châm xử thế: Không thấy điều xấu, không nghe điều xấu, không nói điều xấu (See no evil, Hear no evil, Speak no evil).

+ Không thấy điều xấu.
+ Không nghe điều xấu.
+ Không nói điều xấu.

Điều đó có nghĩa là: Không thấy điều tiêu cực, không nghe điều tiêu cực, không nói điều tiêu cực.

Ba chú khỉ ấy quả thực rất thông thái!

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Không thấy điều xấu, không nghe điều xấu, không nói điều xấu
DẠY CON LÀM GIÀU TẬP 1 – Để Không Có Tiền vẫn Tạo Ra Tiền