#46. Lên Đường Vào Lúc Ban Mai Của Cuộc Đời

1 minute, 18 seconds Read

Không có gì hạnh phúc hơn là được lên đường vào lúc ban mai của một ngày và ban mai của cuộc đời.Rồi bạn sẽ gặp những đoẹn đường quanh co gập ghềnh, núi cao vực thẳm, nhưng bạn đừng đánh mất sự hăm hở và trong trẻo lúc ban mai.

C.PAUSTOPSKI

Đầu tiên, hãy biết chấp nhận nỗi buồn. Bạn sẽ nhận ra rằng nếu không có thất bại thì chiến thắng sẽ không tuyệt vời như thế.

Similar Posts