#109. Những Gì Chúng Ta Biết Ngày Hôm Nay Sẽ Lỗi Thời Vào Ngày Hôm Sau

Những Gì Chúng Ta Biết Ngày Hôm Nay Sẽ Lỗi Thời Vào Ngày Hôm Sau

Những gì chúng ta biết ngày hôm nay sẽ lỗi thời vào ngày hôm sau. Nếu chúng ta ngừng học thì chúng ta sẽ ngừng phát triển.

Người nào ngừng học tập đều trở nên già cả, dù ở tuổi 20 hay 80. Bất cứ ai liên tục học tập đều trẻ trung. Điều vĩ đại nhất trong cuộc sống là giữ cho trí não của bạn tươi trẻ.

Người thầy giống như một ngọn lửa. Nếu bạn tới quá gần, bạn sẽ bị thiêu cháy. Nếu bạn ở quá xa sẽ không thấy đủ ấm. Chỉ nên tiếp cận một cách vừa phải.

Tục ngữ Tây Tạng

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *