BACKGROUND

NGUYỄN VĂN LIÊM

Background, Goc ca nhan, Nguyen van Liem, Dau tu cho moi quan he
                   BACKGROUND – GÓC CÁ NHÂN – NGUYỄN VĂN LIÊM

ĐÃ ĐẾN LÚC … Phải đối xử tôn trọng với bản thân hơn nữa. Hãy tha thứ cho bản thân vì những sai lầm mắc phải. Bạn càng tôn trọng mình bao nhiêu, những người khác cũng sẽ làm như thế bấy nhiêu. Hãy mời những người tuyệt vời bước vào cuộc đời bạn, và làm cho bản thân trở thành người tuyệt vời trong mắt người khác. Bạn xứng đáng được như thế.

Nguyễn Văn Liêm - Du Lich Singapore
Nguyen Van Liem – Du Lich Singapore   

Nguyễn Văn Liêm, Du học tại Singapore
Nguyễn Văn Liêm – Học tập tại Singapore

Nguyễn Văn Liêm,Tạo ảnh lục giác
Nguyễn Văn Liêm -Tạo ảnh lục giác

Nguyễn Văn Liêm - Cùng Team STWW7899
Nguyễn Văn Liêm – Cùng Team STWW7899 – Tại Singapore

Nguyễn Văn Liêm - Trãi Nghiệm Văn Hóa ẩm thực Cần Thơ - cùng Team STVN
Nguyễn Văn Liêm – Trãi Nghiệm Văn Hóa ẩm thực Cần Thơ – cùng Team STVN

Nguyễn Văn Liêm - Những Người bạn, người thầy Quốc Tế
Nguyễn Văn Liêm – Những Người bạn, người thầy Quốc Tế

Chúc Mừng sinh nhật Thầy Nam và ăn Trưa Cùng cả lớp tại KS OSCAR
 Mừng sinh nhật Thầy Nam và ăn Trưa cùng cả lớp tại KS OSCAR 4-6-18

Nhận chứng chỉ khóa học "Phát triển ý tưởng kinh doanh & Thẩm định dự án đầu tư thời kỳ mới"
Nhận chứng chỉ khóa học “Phát triển ý tưởng kinh doanh & Thẩm định dự án đầu tư thời kỳ mới”

Tham dự cộng đồng Khởi Nghiệp HCM 7-9-17
                  Tham dự cộng đồng Khởi Nghiệp HCM 7-9-17