#130. Hạnh Phúc Hay Bất Hạnh Đều Tồn Tại Trong Tâm

Sự hạnh phúc hay bất hạnh đều tồn tại trong tâm hồn. Điều đáng sợ khi thực hiện hành động xấu không phải là sợ bị phát hiện bởi người khác, mà là sợ nhận ra bản thân; và điều tốt đẹp khi hành động thiện không phải là nhận được sự tán dương từ người khác, mà là sự bình an trong lòng chính mình.