#124. Đừng Bao Giờ Nghĩ Rằng Bạn Đã Biết Tất Cả Mọi Điều

1 minute, 30 seconds Read

Đừng Bao Giờ Nghĩ Rằng Bạn Đã Biết Tất Cả Mọi Điều

Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đã biết tất cả mọi điều. Và dù người ta có đánh giá bạn cao đến đâu đi nữa, bạn vẫn phải luôn luôn có dũng cảm tự nhủ: Ta là một kẻ dốt nát.

Đừng để lòng nghêu ngạo xâm chiếm lấy bạn. Vì nó bạn có thể bướng bỉnh ở chỗ cần phải tán thành, vì nó, bạn sẽ từ chối lời khuyên có ích và sự giúp đỡ thân ái, vì nó, bạn sẽ mất mức độ khách quan.

Khiêm nhường

Similar Posts