#123. Nếu Được Giúp Đỡ Hãy Khắc Sâu Trong Đáy Lòng.

2 minutes, 47 seconds Read

Đôi bạn thân cùng nhau đi du lịch. Họ đi qua một sa mạc. Trong một lần tranh luận, họ cải nhau, người nọ đã tát người kia. Người bị tát cảm thấy bị xúc phạm, không nói gì mà chỉ viết lên cát: “Hôm nay, người bạn thân của tôi đã tát tôi”.

Họ tiếp tục chuyến đi đến một vùng hoang vu, người bị tát suýt bị cát vùi, may mắn được bạn cứu. Tỉnh lại, người đó khắc lên đá: ” Hôm nay, người bạn tốt của tôi đã cứu tôi”. Đứng bên cạnh người bạn hiếu kỳ hỏi: ” Tại sao lúc mình tát cậu, cậu lại viết lên cát, bây giờ lại khắc lên đá?”. Người kia đáp: ” Khi bị làm tổn thương nên viết vào nơi dễ quên, gió sẽ thổi lấp đi. Ngược lại, nếu được giúp đỡ, hãy khắc sâu trong đáy lòng. Ở nơi đó bất cứ ngọn gió nào cũng không thể xóa lấp được”.

Nếu được giúp đỡ, hãy khắc sâu trong đáy lòng.

Similar Posts