#67. Cuộc Sống Là Một Quá Trình Tạo Dựng

1 minute, 51 seconds Read

Cuộc Sống Là Một Quá Trình Tạo Dựng

Cuộc sống là một quá trình tạo dựng. Những gì bạn làm ngày hôm nay ảnh hưởng đến những gì bạn làm mai sau. Cuộc sống không xảy ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ theo con nước thủy triều lên xuống. Ảnh hưởng ngày nay tạo nên kết quả ngày mai.

Cuộc Sống Là Một Quá Trình Tạo Dựng
Cuộc Sống Là Một Quá Trình Tạo Dựng

Bạn có từ bỏ thói quen xấu hay không, bạn biết tiết kiệm hay tiêu xài hoang phí, bạn có rèn luyện thân thể hay không, bạn có khai thông trí tuệ hay không. Quyết định của bạn sẽ quy định hoàn cảnh sắp đến.

NguyenVanLiem.com

Similar Posts