#56. Hãy Cảm Ơn Vì Bạn Chưa Có Tất Cả Những Thứ Bạn Muốn

3 minutes, 31 seconds Read

Hãy Cảm Ơn Vì Bạn Chưa Có Tất Cả Những Thứ Bạn Muốn

Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn, vì nếu đã có đủ rồi thì bạn còn gì để trông chờ và hy vọng nữa ? Hãy cảm ơn vì những điều bạn chưa biết vì nếu đã “biết tuốt”; liệu còn điều gì khiến bạn hứng thú học hỏi nữa ? Hãy cảm ơn những khó khăn và trở ngại. Cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược còn kim cương hình thành dưới áp lực cao.

Hãy Cảm Ơn Vì Bạn Chưa Có Tất Cả Những Thứ Bạn Muốn

Hãy cảm ơn vì bạn còn nhiều thiếu sót. Vì nếu không còn thiếu sót , bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bản thân. Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã mắc phải. Vì nếu bạn không có lỗi lầm thì điều gì sẽ dạy cho bạn những bài học đắt giá ? Thật dễ để cảm ơn những thứ tốt đẹp. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có muôn mặt, trong đó có cả những điều tiêu cực. Biết cảm ơn cả những thứ chưa tốt đẹp là biết hóa giải và làm đẹp hơn cuộc sống của chính mình.

Nguyễn Văn Liêm

Similar Posts