#103. Đời Người Chỉ Sống Có Một Lần-Phải Sống Sao Cho Khỏi Sót Xa

1 minute, 34 seconds Read

Đời Người Chỉ Sống Có Một Lần-Phải Sống Sao Cho Khỏi Sót Xa

Cái quý nhất của con người ta là đời sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi sót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng tì tiện và hèn đớn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp giải phóng loài người.

THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY

Similar Posts