#66. Suy Nghĩ Là Kim Chỉ Nam Cho Mọi Hành Động

1 minute, 17 seconds Read

Suy Nghĩ Là Kim Chỉ Nam Cho Mọi Hành Động

Suy Nghĩ Là Kim Chỉ Nam Cho Mọi Hành Động

Mỗi một suy nghĩ đã thành thói quen trong đầu sẽ là kim chỉ nam cho hành động của bạn trong cuộc sống. Nó ảnh hưởng đến bạn nhiều hơn cả những mối quan hệ xã hội thân thiết nhất. Bạn bè tâm giao cũng không góp phần quan trọng trong việc định hình cuộc sống của bạn bằng những suy nghĩ cố hữu trong đầu.

J.W.TEAL

Similar Posts