#20. Một Quy Luật Có Thể Hoàn Thiện Hay Huỷ Diệt Cuộc Sống Của Chúng Ta

4 minutes, 12 seconds Read

Một Quy Luật Có Thể Hoàn Thiện Hay Huỷ Diệt Cuộc Sống Của Chúng Ta?

Chúng ta luôn nói về sự kỳ diệu của Quy luật Trọng lực, nhưng lại không hề để ý đến một quy luật kiến tạo cũng tuyệt vời không kém quy luật ấy, đó chính là quy luật hấp dẫn trong thế giới của ý nghĩ.

Chúng ta rất quen thuộc với sự thật rằng Quy luật tạo ra lực hút và duy trì cấu tạo của các nguyên tử, giúp hình thành nên vạn vật. Chúng ta cũng nhận ra sức mạnh của lực hút đã giúp neo giữ con người trên trái đất, cũng như duy trì quỹ đạo quay của những hành tinh.

Thế nhưng chúng ta lại hoàn toàn mù mờ trước một quy luật quyền năng có thể thu hút chúng ta đến với những điều mà mình mong muốn hoặc sợ hãi, một quy luật có thể hoàn thiện hay hủy hoại cuộc sống của chúng ta.

Một Quy Luật Có Thể Hoàn Thiện Hay Huỷ Diệt Cuộc Sống Của Chúng Ta?

Khi hiểu được rằng ý nghĩ cũng là một trường lực – một năng lượng có khả năng kiến tạo – và trường lực ấy sản sinh ra một lực hấp dẫn giống như lực hút của nam châm, thì con người sẽ bắt đầu hiểu được nguyên nhân và lý do cho những việc mà từ trước đến nay vẫn là một ẩn số đối với chúng ta.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Similar Posts