#21. Bạn Là Đấng Sáng Tạo Của Chính Mình

2
0 minutes, 58 seconds Read

Bạn Là Đấng Sáng Tạo Của Chính Mình.

Mỗi người trong chúng ta là đấng sáng tạo trong cuộc sống của chính mình. Luôn ghi nhớ điều đó!

Bạn chính là người tạo ra cuộc sống của bạn.

Bạn Là Đấng Sáng Tạo Của Chính Mình.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Similar Posts

2 Comments

Comments are closed.