#29. Chúng Ta Được Hình Thành Từ Đâu?

2
2 minutes, 34 seconds Read

Chúng Ta Được Hình Thành Từ Đâu?

Thông qua các kết luận khoa học, chúng ta biết được rằng năng lượng không tự nhiên sinh ra hay mất đi, chúng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

Chúng ta được hình thành từ năng lượng, và vì thế chúng ta không thể tự nhiên sinh ra hay mất đi – chúng ta chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

Có rất nhiều người sợ hãi cái chết, nhưng thực tế là chúng ta chỉ đơn giản là thay đổi hình dạng bên ngoài mà thôi.

Chúng Ta Được Hình Thành Từ Đâu?

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Sẽ là không đúng nếu như nói rằng tôi không sợ chết, nhưng thay vì để suy nghĩ sợ hãi đó chiếm ngữ trong tâm trí mình, tôi chọn suy nghĩ về những điều tốt đẹp để mỗi giây phút tôi sống mọi thứ đều tốt đẹp.
Nguyễn Văn Liêm_WILLIAM WALKER ATKINSON

Sẽ là không đúng nếu như nói rằng tôi không sợ chết, nhưng thay vì để suy nghĩ sợ hãi đó chiếm ngữ trong tâm trí mình, tôi chọn suy nghĩ về những điều tốt đẹp để mỗi giây phút tôi sống mọi thứ đều tốt đẹp.


Similar Posts

2 Comments

Comments are closed.