#76. Bên Trong Trẻ Nhỏ Là Vận Mệnh Của Tương Lai

1 minute, 9 seconds Read

Bên trong trẻ nhỏ là vận mệnh của tương lai.
Trẻ nhỏ vừa là hy vọng, vừa là lời hứa hẹn của nhân loại.

Vì vậy chúng ta cần coi trẻ nhỏ như là chìa khóa mở cánh cửa vận mệnh của tương lai chúng ta.
Chính đứa trẻ tạo nên người lớn, và không người lớn nào tồn tại mà không được tạo nên từ đứa trẻ trước kia.
                                                                                                            Maria Montessori

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *