#77. Chúng Ta Không  Nên Ngừng Hoạt Động Chỉ Vì Chúng Ta Già

2 minutes, 44 seconds Read

Chúng Ta Không  Nên Ngừng Hoạt Động Chỉ Vì Chúng Ta Già

Chúng ta không  nên ngừng hoạt động chỉ vì chúng ta già; chúng ta trở nên già vì chúng ta ngừng hoạt động. Có bốn bí quyết để được trẻ, được hạnh phúc, và đạt được thành công.

Đó là:

  1. Bạn phải cười và tìm thấy một chuyện vui, hài hước mỗi ngày.
  2. Bạn phải có một giấc mơ cho mình. Khi không còn mơ mộng nữa, ấy là bạn đã chết.
  3. Có một sự khác biệt khổng lồ giữa già đi với trưởng thành. Ai cũng phải già đi. Không cần tài năng, không cần năng lực gì cả, bạn cũng già đi được. Trong khi đó, bạn không già đi, mà bạn chỉ trưởng thành, nếu bạn biết tìm ra trong sự thay đổi những cơ hội để trãi nghiệm.
  4. Không hối tiếc những gì đã làm, mà chỉ hối tiếc cho những gì mình chưa làm. Chỉ những người còn mang nhiều hối tiếc mới là những người sợ chết.

Similar Posts