#78. Toàn Bộ Cuộc Sống Của Loài Người Đều Được Phản Ánh Trong Sách

3 minutes, 19 seconds Read

SÁCH – đó là di huấn về tinh thần của thế hệ này đối với thế hệ khác, đó là lời khuyên của người già sắp từ giã cõi đời đối với người trẻ mới bước vào cuộc sống, đó là mệnh lệnh của người đứng gác sắp đến giờ nghỉ truyền lại cho người đến gác thay. Toàn bộ cuộc sống của loài người đều được phản ánh trong sách: những bộ lạc, những con người, những quốc gia đã làm mất đi, nhưng sách vẫn còn tồn tại.

Sách lớn lên cùng với loài người; sách kết tinh tất cả những học thuyết làm rung động khối óc, kết tinh mọi khác vọng làm rung động trái tim, sách ghi lại cuộc sống sôi nổi của loài người được mệnh danh là lịch sử toàn thế giới. Nhưng trong sách không phải chỉ có quá khứ. Sách còn là văn kiện giúp ta làm chủ hiện tại, nắm lấy tất cả mọi chân lý và sức mạnh được tìm ra qua nhiều đau khổ, đôi khi còn nhuốm đầy mồ hôi hòa với máu. Sách báo còn là cương lĩnh của tương lai. Vậy, chúng ta hãy kính trọng sách.

A.CHÉCXEN

Similar Posts