#40. Sức Mạnh Của Sự Hiện Tại

1 minute, 52 seconds Read

Sức Mạnh Của Sự Hiện Tại.

Tôi biết bạn đang rất nóng lòng để bắt đầu hành trình 365 ngày sống với Luật Hấp Dẫn này. Và tôi muốn gửi đến bạn bài học quan trọng nhất trong cuộc sống này: “Muốn thay đổi thế giới hãy thay đổi chính mình”.

GANDHI đã từng nói:

“Con người là sản phẩm được tạo ra từ chính những suy nghĩ của mình. Họ nghĩ gì, thì họ sẽ trở thành như thế.”

Vì thế mọi kết quả hiện tại của bạn là do chính Suy Nghĩ của bạn tạo nên.

Sức Mạnh Của Sự Hiện Tại.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Similar Posts