#39. Bạn Cần Tránh Xa Những Ngôn Từ Giới Hạn

2
3 minutes, 43 seconds Read

Bạn Cần Tránh Xa Những Ngôn Từ Giới Hạn.

Bạn có thể tự giới hạn bản thân với câu chuyện do mình tự tạo ra. Dưới đây là một số ví dụ đơn giản về những câu chuyện mà bạn tự tạo ra, và chúng sẽ khiến bạn bị giới hạn:

Tôi không giỏi toán.
Tôi không bao giờ nhảy được.
Tôi không phải là một nhà văn giỏi.
Tôi rất ngang bướng.
Tôi không ngủ ngon được.
Tôi rất thất thường.
Tôi luôn phải vật lộn với vấn đề cân nặng.
Tiếng Anh của tôi không tốt.
Tôi luôn trễ hẹn.
Tôi lái xe rất tệ.
Tôi không thể nhìn nếu không có mắt kính.
Tôi khó kết bạn.
Tiền bạc cứ trôi tuột khỏi tay tôi.

Vào khoảnh khắc mà bạn nhận ra rằng mình đang nói gì, thì bạn cũng có thể xóa bỏ đi những khẳng định này và viết lại câu chuyện của mình!

Bạn Cần Tránh Xa Những Ngôn Từ Giới Hạn.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Để tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ, bạn hãy nhìn về thực tại theo một cách khác đi. Bởi sẽ luôn tồn tại những điều tốt đẹp, những phép màu trên trong cuộc sống vô cùng kỳ diệu này.

Similar Posts

2 Comments

  1. avatar
    gateio says:

    At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

Comments are closed.