#60. Chỉ Có Bạn Mới Định Được Một Tiêu Chuẩn Thế Nào Là Xuất Sắc Cho Mình

3 minutes, 48 seconds Read

Chỉ Có Bạn Mới Định Được Một Tiêu Chuẩn Thế Nào Là Xuất Sắc Cho Mình

Trong cuộc sống, chúng ta luôn chờ đợi điều gì đó. Có thể là chờ đợi gặp được quý nhân hay tri kỷ, chờ đợi giấc mơ trở thành hiện thực hoặc chờ đợi kết quả phỏng vấn. Khi không hài lòng với cuộc sống hiện tại, chúng ta hy vọng một cách phi lý rằng có một phép lạ xảy ra giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề.

Nhưng sự thật, cuộc sống không phải như vậy. Rủi ro là yếu tố không ai có thể lường trước. Do đó, nếu gặp phải khó khăn thì không thể giải quyết đơn giản bằng một cây đũa thần. Điều quan trọng là bạn phải tự lập, tự chủ cuộc sống với hỗ trợ từ một nền tảng vững chắc để khi đối mặt với thử thách, bạn không cần chờ ai đó tới giúp. Chính bản thân có thể tự vượt qua một cách dễ dàng.

Chính bản thân có thể tự vượt qua một cách dễ dàng.

Hãy biết rằng bạn vẫn còn chưa khui hết năng lực ở trong bạn. Rằng bạn phải dùng chúng, ngay cả khi bạn có được chúng mà không cần phải nổ lực. Rằng chính bạn, và chỉ có bạn mới định được một tiêu chuẩn thế nào là xuất sắc cho mình. 

VARDA ONE

Similar Posts