#30. Hãy Dùng Ý Chí Để Thay Đổi Mọi Thứ Trong Cuộc Sống

4
3 minutes, 12 seconds Read

Hãy Dùng Ý Chí Để Thay Đổi Mọi Thứ Trong Cuộc Sống.

Hãy sử dụng sức mạnh ý chí để thực hiện những điều có thể thay đổi cuộc sống của mình.

Hãy thực hành các nguyên lý của Luật Hấp Dẫn mỗi ngày.

Hãy sử dụng sức mạnh ý chí để SỐNG VỚI những nguyên lý này.

Sử dụng tất cả các quy luật tự nhiên để mang lại điều tốt đẹp cho mình. Hãy tuân thủ và thực hiện chúng hàng ngày, không loại trừ hay bỏ sót gì cả.

Bạn là người duy nhất có thể tăng cường sức mạnh cho ý chí của mình. Bạn càng cam kết hơn bao nhiêu thì những thay đổi mà bạn nhìn thấy sẽ nhiều và rõ rệt hơn bấy nhiêu.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Hầu hết mọi người không hiểu được sức mạnh của Ý Chí, hay sức mạnh của Suy Nghĩ. Nếu như bạn biết rằng, mọi khu rừng được tạo ra bởi những hạt giống thì – suy nghĩ chính là những hạt giống đó. Hãy chọn lựa và nuôi dưỡng hạt giống tốt mỗi ngày.

Similar Posts

4 Comments

  1. avatar
    gate.io kullanımı says:

    Thank you very much for sharing. Your article was very helpful for me to build a paper on gate.io. After reading your article, I think the idea is very good and the creative techniques are also very innovative. However, I have some different opinions, and I will continue to follow your reply.

Comments are closed.