#30. Hãy Dùng Ý Chí Để Thay Đổi Mọi Thứ Trong Cuộc Sống

Hãy Dùng Ý Chí Để Thay Đổi Mọi Thứ Trong Cuộc Sống. Hãy sử dụng sức mạnh ý chí để thực hiện những điều có thể thay đổi cuộc sống của mình. Hãy thực hành các nguyên lý của Luật Hấp Dẫn mỗi ngày. Hãy sử dụng sức mạnh ý chí để SỐNG VỚI những nguyên lý này. Sử dụng tất […]