#31. Bạn Đang Sở Hữu Một Sức Mạnh Vô Song

2 minutes, 35 seconds Read

Bạn Đang Sở Hữu Một Sức Mạnh Vô Song.

Hãy có Hiểu Biết về quy luật để:

Nghĩ những điều tốt đẹp.

Nói những điều tốt đẹp.

Làm những việc tốt đẹp.

Sống một cuộc sống tốt đẹp

Hãy khiến tốt đẹp trở thành một trạng thái tự nhiên của bạn, cả về mặt ý nghĩ, lời nói và hành động.

Có rất nhiều mức độ của sự tốt đẹp, và sẽ rất thú vị khi bạn nhận ra rằng những gì mà mọi người gọi là “xấu xa” vốn thật ra chỉ là việc thiếu vắng đi sự tốt đẹp.

Không hề có sự xấu xa, chỉ có việc thiếu vắng những điều tốt đẹp.

Chỉ có một Sức mạnh Duy nhất – và sức mạnh ấy hoàn toàn tích cực, hoàn toàn tốt đẹp.

Bạn Đang Sở Hữu Một Sức Mạnh Vô Song.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Similar Posts