#98. Tin Vào Chính Bạn Và Hãy Cho Mình Dám Tin Tưởng

2 minutes, 44 seconds Read

Quy trình sáng tạo thật sự rất dễ dàng, và nếu bạn cảm thấy nó khó khăn, thì đơn giản là bởi vì bạn không có lòng tin. Hãy nhớ rằng, bạn phải tin tưởng thì mới có thể thấy được nó!

Và điều này có thể trở nên rất khó thực hiện nếu như trong phần lớn cuộc đời mình, bạn vốn chỉ tin tưởng vào những gì đã mắt thấy tai nghe.

Nhưng bạn có thể thực hiện huấn luyện lại tâm trí của mình. Bạn phải tin tưởng vào những điều mình chưa nhìn thấy được, và niềm tin chính là con đường “Duy Nhất” có thể biến những điều chưa nhìn thấy được thành những điều bạn có thể thấy được.

Luôn nhớ bạn đang sở hữu một cỗ máy diệu kỳ có khả năng sáng tạo ra mọi thứ. Đó chính là não bộ của bạn, hãy TIN vào cỗ máy đó, tin vào chính bạn và hãy cho mình Dám Tin Tưởng.

Dám Tin Tưởng

Similar Posts