#13. Luôn Giữ Sự Bình Yên Nội Tâm Của Bản Thân

1 minute, 0 seconds Read

Luôn Giữ Sự Bình Yên Nội Tâm Của Bản Thân.

Đầu tiên hãy giữ sự bình yên nội tâm của bản thân, sau đó bạn cũng có thể mang đến sự bình yên cho người khác.

Luôn Giữ Sự Bình Yên Nội Tâm Của Bản Thân.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Similar Posts