#75. Khi Bạn Cho Đi Có Nghĩa Là Bạn Đang Nhận Về

Khi Bạn Cho Đi Có Nghĩa Là Bạn Đang Nhận Về

Giúp đỡ người khác sẽ khiến cho may mắn đến với bạn nhanh hơn.

Tìm kiếm những điều kiện tạo nên sự may mắn không có nghĩa là chỉ nhằm vào lợi ích của riêng mình. Khi bạn cho đi có nghĩa là bạn đang nhận về. Vừa tìm kiếm để tạo ra những điều kiện của may mắn vừa biết chia sẽ, giúp đỡ người khác sẽ khiến cho may mắn đến với bạn nhanh hơn.

ALEX ROVIRA – FERNANDO TRIAS DE BES

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *