#74. Bạn Cũng Sẽ Quên Sống Cuộc Đời Thực Của Mình – Nếu Bạn Nghe Theo Ý Kiến Người Khác

4 minutes, 6 seconds Read

Bạn Cũng Sẽ Quên Sống Cuộc Đời Thực Của Mình – Nếu Bạn Nghe Theo Ý Kiến Người Khác

 Câu Chuyện Đại Bàng Và Gà Con

Trên cây cỗ thụ lớn có một tổ đại bàng. Đại bàng mẹ đẻ được bốn quả trứng, nhưng một quả chẳng may bị đẻ rơi gần một trại gà. Ba quả trứng trong tổ được ấp ủ đã nở ra ba chú đại bàng con khỏe mạnh.

Quả trứng đại bàng còn lại được những con gà ở trang trại gần đó ấp ủ, và giữa bầy gà là một chú đại bàng con vừa nở ra. Chú sống hòa đồng trong đàn gà, chơi cùng đám gà con như những người bạn thân thiết nhưng có điều gì đó mách bảo, chú không thuộc về nơi này.

Một ngày, chú nhìn thấy ba chú đại bàng con bay lượn gần cây cổ thụ. Một ngày khác, chú thấy chúng bay xa hơn một chút. Ban đầu, ba chú đại bàng bay cùng mẹ, sau đó chúng tự bay một mình. Chú đại bàng sống trong đàn gà ao ước có thể bay. Thế nhưng cả bầy gà đều nói chú đừng ảo tưởng, làm sao một con gà có thể bay như đại bàng ! Nhiều lần như thế, chú ta tin thật, rằng mình là một con gà và không thể bay. Chú ta sống một cuộc đời bình lặng và chết.

Nếu bạn nghe theo ý kiến người khác và làm mất đi tiếng nói của chính mình, bạn cũng sẽ quên sống cuộc đời thực của mình, như chú đại bàng đã sống một kiếp gà kia.

Đại Bàng Và Gà Con

Similar Posts