#52. Thượng Đế Sẽ Nghe Thấy Lời Bạn Nói

3 minutes, 48 seconds Read

Nên nói là mình đang khỏe, mọi thứ đều tốt thay vì nói về những điều tồi tệ. Thượng đế sẽ nghe thấy lời bạn nói, và làm cho chúng trở thành hiện thực.

Cầu nguyện là một phước lành lớn lao, và chúng ta được hứa rằng Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế luôn luôn lắng nghe, nhưng thường phải cần có nỗ lực để nhận ra những đáp ứng của Ngài.

Thượng Đế Sẽ Nghe Thấy Lời Bạn Nói

Hãy nghĩ về điều này: Thượng Đế nghe hoặc không nghe thấy lời cầu nguyện của các bạn. Nếu Ngài không nghe thấy, thì dĩ nhiên không có mục đích để cầu nguyện. Nhưng nếu Ngài nghe thấy thì chúng ta phải biết cách thực sự giao tiếp với Ngài trong lời cầu nguyện, nhận ra những sự đáp ứng, và tiến bước một cách trung thành.

Và đừng quên rằng mọi người nhận được sự đáp ứng theo những cách khác nhau. Hãy cầu nguyện rằng Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ dạy cho các bạn cách các bạn có thể nhận ra những sự đáp ứng. Có thể không phải là điều dễ dàng để nhận ra những sự đáp ứng này lúc đầu, nhưng cũng giống như bất cứ kỹ năng nào khác: sự thực hành làm cho được hoàn hảo. Hãy có đức tin và tin cậy rằng Thượng Đế luôn luôn đang lắng nghe.

NguyenVanLiem

Similar Posts