#61. Sự Nghiệp Vĩ Đại Của Con Người Là Do ở Cái ý Chí Hứng Khởi Làm Nảy Nở Nó

1 minute, 42 seconds Read

Sự nghiệp vĩ đại của con người là do ở cái ý chí hứng khởi làm nảy nở nó. Sung sướng thay bạn nào có thờ một vị thần ở trong người, có mang một ý tưởng tuyệt mỹ mà hết sức phụng thờ:

Sự Nghiệp Vĩ Đại Của Con Người Là Do ở Cái ý Chí Hứng Khởi Làm Nảy Nở Nó

Lý tưởng chuộng nghệ thuật, lý tưởng cầu học, lý tưởng yêu nước, lý tưởng làm người theo đạo đức. Những ý tưởng ấy là cái nguồn gốc cũa những tư tưởng và sự nghiệp lớn. Nếu bạn có cái ý tưởng ấy như có cái ánh sáng vô hạn chiếu suốt.

PASTEUR

Similar Posts