#61. Sự Nghiệp Vĩ Đại Của Con Người Là Do ở Cái ý Chí Hứng Khởi Làm Nảy Nở Nó

Sự nghiệp vĩ đại của con người là do ở cái ý chí hứng khởi làm nảy nở nó. Sung sướng thay bạn nào có thờ một vị thần ở trong người, có mang một ý tưởng tuyệt mỹ mà hết sức phụng thờ:

Sự Nghiệp Vĩ Đại Của Con Người Là Do ở Cái ý Chí Hứng Khởi Làm Nảy Nở Nó

Lý tưởng chuộng nghệ thuật, lý tưởng cầu học, lý tưởng yêu nước, lý tưởng làm người theo đạo đức. Những ý tưởng ấy là cái nguồn gốc cũa những tư tưởng và sự nghiệp lớn. Nếu bạn có cái ý tưởng ấy như có cái ánh sáng vô hạn chiếu suốt.

PASTEUR

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *