#62. 7 Lời Khuyên Đáng Suy Ngẫm Của Khổng Tử

2 minutes, 1 second Read

7 Lời Khuyên Đáng Suy Ngẫm Của Khổng Tử

Khổng Tử là một nhà tư tưởng, nhà triết học xã hội nổi tiếng người Trung Quốc, những bài giảng và triết lý của ông có tác động ảnh hưởng to lớn so với đời sống và tư tưởng của những nền văn hóa truyền thống Đông Á. Người Nước Trung Hoa đời sau đã tôn xưng ông là Vạn thế Sư biểu “Bậc thầy của muôn đời”.

Dưới đây là 7 Lời khuyên đáng suy ngẫm của Khổng Tử .

Con có hiếu đối với cha mẹ, cư xử hết lòng thờ phụng, phụng dưỡng hết cả ý vui, khi đau ốm hết lòng săn sóc, lúc mất đi hết lòng thương tiếc, lúc lễ nghi thì tuyệt đối nghiêm trang.

Khổng Tử

Similar Posts