#04. Câu Trả Lời Cho Mọi Câu Hỏi Đang Tồn Tại Bên Trong Bạn

2 minutes, 44 seconds Read

Câu Trả Lời Cho Mọi Câu Hỏi Đang Tồn Tại Bên Trong Bạn.

Bên trong bạn đang tồn tại câu trả lời chính xác mà bạn cần cho tất cả mọi câu hỏi, và điều quan trọng là bạn phải tự mình khám phá được những câu trả lời ấy.

Bạn phải tin tưởng vào chính mình và những điều thuộc về bản chất của bạn. Quyển sách và bộ phim Bí Mật (The Secret) sẽ giúp bạn hiểu được sức mạnh đang hiện diện bên trong mình, cũng như giúp bạn nhận thức được sức mạnh ấy, từ đó sử dụng nó hiệu quả.

Hãy đưa ra câu hỏi, và sau đó giữ mình cực kỳ tỉnh táo và nhận thức mọi việc, bởi vì câu trả lời có thể đến với bạn vào bất cứ lúc nào bạn muốn.

Câu Trả Lời Cho Mọi Câu Hỏi Đang Tồn Tại Bên Trong Bạn.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Similar Posts