#05. Nâng Mình Lên Đến Tần Số Của Sự Tốt Đẹp

Nâng Mình Lên Đến Tần Số Của Sự Tốt Đẹp.

Để nhận được điều tốt đẹp, bạn phải nâng mình lên đến tần số của sự tốt đẹp.

Để duy trì bản thân ở tần số tốt đẹp ấy, hãy nghĩ những điều tốt, nói những điều tốt và làm những việc tốt đẹp mỗi ngày.

Nâng Mình Lên Đến Tần Số Của Sự Tốt Đẹp.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *