#05. Nâng Mình Lên Đến Tần Số Của Sự Tốt Đẹp

1 minute, 15 seconds Read

Nâng Mình Lên Đến Tần Số Của Sự Tốt Đẹp.

Để nhận được điều tốt đẹp, bạn phải nâng mình lên đến tần số của sự tốt đẹp.

Để duy trì bản thân ở tần số tốt đẹp ấy, hãy nghĩ những điều tốt, nói những điều tốt và làm những việc tốt đẹp mỗi ngày.

Nâng Mình Lên Đến Tần Số Của Sự Tốt Đẹp.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Similar Posts