#111. Dù Là Trong Những Đêm Đông Đen Tối Khó Khăn Nhất-Cũng Hãy Cố Gắng Giữ Cho Bản Thân Thật Mạnh Mẽ

3 minutes, 15 seconds Read

Dù là trong những đêm đông đen tối khó khăn nhất, cũng hãy cố gắng giữ cho bản thân thật mạnh mẽ, thật kiên quyết và lạc quan giống như tâm thế của bạn trong những ngày nắng đẹp rực rỡ thành công nhất. Đừng cảm thấy thất vọng khi mọi chuyện có vẻ đáng thất vọng.

Hãy cứ tiếp tục nhìn vào những tương lai tươi đẹp của bạn, bất kể hoàn cảnh, điều kiện hay sự việc gì xảy ra. Đừng đánh mất đi nhiệt huyết khi mọi thứ lệch hướng. Luôn tiếp tục giữ vững quyết tâm ban đầu của bạn, để khiến tất cả mọi thứ trở nên đúng đắn và tốt đẹp…

Khi một người không bao giờ trở nên yếu đuối dù mọi thứ chống lại anh ta, thì người này sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn và mạnh mẽ hơn, đến khi tất cả mọi thứ đều trở nên tốt đẹp đối với anh ta. Và cuối cùng, anh ta cũng sẽ có tất cả những sức mạnh mà mình mong muốn hoặc cần đến. Hãy luôn luôn giữ mình mạnh mẽ, và bạn sẽ luôn luôn trở nên mạnh mẽ hơn.

CHRISTIAN D. LARSON

Similar Posts