#110. Learn From People Around Us

2 minutes, 37 seconds Read

Learn From People Around Us

Xem mọi người quanh ta là những người được khai sáng trước ta, bạn sẽ thấy đó là một trong những phương pháp đơn giản mà hiệu quả để học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Thật vậy, bất kỳ người nào bạn gặp gỡ đều có thể cho bạn những bài học mà không sách vở nào dạy cho bạn. Trước tiên, hãy học hỏi từ những người thân trong gia đình bạn: học khôn ngoan từ ông, bà: học yêu thương từ cha mẹ; học nhường nhịn từ anh chị em.

Sau đó học từ những người bạn tương tác trong cuộc sống bên ngoài: một người lái xe thô lỗ hay một thiếu niên thiếu lễ độ có thể dạy bạn bài học về sự kiềm chế, một người gác đèn có thể dạy bạn sự đúng giờ và cần mẫn, một đứa trẽ có thể dạy bạn cách mỉm cười hồn nhiên, chân thành!

Cuộc Sống Quanh Ta

Similar Posts