#83. Hãy Kiểm Tra Cảm Xúc Trong Cơ Thể Bạn

3 minutes, 9 seconds Read

Hãy Kiểm Tra Cảm Xúc Trong Cơ Thể Bạn

Hãy luôn nhớ phải kiểm tra xem bạn đang cảm thấy như thế nào trong suốt một ngày.

Hãy kiểm tra những cảm xúc trong cơ thể bạn để chắc chắn rằng cơ thể bạn đang được thư giãn.

Nếu bạn phát hiện ra bất cứ sự căng thẳng nào, thì hãy dành một phút để tập trung vào việc rũ bỏ nó và thư giãn toàn bộ cơ thể mình.

Mục đích của bạn là có được cảm giác bình yên trong cơ thể và tâm trí mình, bởi vì khi đạt đến tần số ấy nghĩa là bạn đang ở một tần số hòa hợp với Vũ trụ.

Hãy Kiểm Tra Cảm Xúc Trong Cơ Thể Bạn

Khi bạn luôn ý thức về thực tại, luôn cảm nhận được cảm giác hay cảm xúc trên thân thể của bạn. Tâm trí bạn sẽ biết trạng thái của cơ thể bạn là gì và ngay lập tức có sự điều chỉnh thông minh để đưa về trạng thái tốt. Vì tâm trí biết rằng, cảm xúc tiêu cực sẽ luôn chỉ gây hại cho cơ thể mà thôi.

Kiểm Tra Cảm Xúc

Similar Posts