#82. Thay Đổi Cách Nhìn Của Bạn Về Cuộc Sống Thật Sự Tươi Đẹp Đến Diệu Kỳ

4 minutes, 7 seconds Read

Thay Đổi Cách Nhìn Của Bạn Về Cuộc Sống Thật Sự Tươi Đẹp Đến Diệu Kỳ

Việc hạnh phúc và vui vẻ trong phần lớn thời gian là một việc bạn có thể làm được. Bạn chỉ cần nhìn vào những đứa trẻ và quan sát niềm vui tự nhiên của chúng.

Bạn sẽ thấy rằng những đứa trẻ rất tự do và chúng không có lo lắng gì, nhưng bạn cũng rất tự do!

Bạn tự do lựa chọn sự lo lắng hay niềm vui, và dù bạn chọn điều gì thì bạn cũng sẽ thu hút chính xác điều ấy đến với mình.

Nỗi lo lắng sẽ thu hút thêm lo lắng. Niềm vui sẽ thu hút thêm niềm vui..

Bạn có quyền tự do lựa chọn lo lắng hay niềm vui

Những tần số tiêu cực không mang đến bất cứ điều gì tốt đẹp cả. Hãy đưa bản thân đến với tần số tích cực – tần số của những mong muốn bên trong bạn.

Để làm được điều này, hãy nhìn vào từng thứ trong cuộc sống của bạn với một ĐÔI MẮT MỚI.

Hãy nhìn chúng với đôi mắt biết ơn, với đôi mắt tích cực và với đôi mắt chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp.

Hãy điểu chỉnh đôi mắt và tầm nhìn của mình, hãy bắt đầu nhìn thấy những điều ấy thật rõ ràng. Cuộc sống thật sự tươi đẹp đến diệu kỳ.

Hãy nhìn cuộc sống với đôi mắt biết ơn

Similar Posts