#84. Hãy Viết Ra Những Điều Bạn Muốn Có Ngay Trong Hôm Nay

2 minutes, 22 seconds Read

Hãy Viết Ra Những Điều Bạn Muốn Có Ngay Trong Hôm Nay

Bạn đã thực hiện định hướng cho ngày hôm nay chưa? Hay bạn định để ngày hôm nay trôi theo sự điều khiển của những suy nghĩ từ ngày hôm qua?

Hãy nắm quyền là người kiến tạo cuộc sống của bạn bằng việc chủ đích hướng suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn theo hướng bạn muốn. Hãy viết ra những điều bạn muốn có ngay trong hôm nay.

Những điều dưới đây sẽ giúp bạn bắt đầu làm việc này:

Tất cả những điều Tốt đẹp đang đến với tôi trong hôm nay.

Tất cả những mong muốn của tôi sẽ được đáp ứng trong hôm nay.

Phép màu và điều kỳ diệu sẽ luôn theo tôi đến khắp nơi trong ngày hôm nay.

Một ngày tuyệt vời nhất!

Similar Posts