Cái Giá Để Trở Thành Một Con Người Cho Đúng Nghĩa  Quá Cao

#63. Cái Giá Để Trở Thành Một Con Người Cho Đúng Nghĩa  Quá Cao

1 minute, 42 seconds Read

Cái Giá Để Trở Thành Một Con Người Cho Đúng Nghĩa  Quá Cao

Cái Giá Để Trở Thành Một Con Người Cho Đúng Nghĩa  Quá Cao
Cái Giá Để Trở Thành Một Con Người Cho Đúng Nghĩa  Quá Cao

Cái giá để trở thành một con người cho đúng nghĩa  quá cao cho nên ít người nào đủ can đảm làm con người đúng nghĩa. Con người phải biết dứt bỏ mới mong tìm được sự thanh thản tự tại của mình. Họ phải từ bỏ sự tìm kiếm an toàn và phải giang tay đón nhận những khó khăn hay mạo hiểm của cuộc đời. Như vậy, họ mới yêu cuộc sống, quý cuộc sống và từ đó họ hưởng được cuộc sống an bình.

MORRIS WEST

Similar Posts