#86. Cần Thay Đổi Cấu Trúc Mới Của Cơ Thể

3 minutes, 26 seconds Read

Cần Thay Đổi Cấu Trúc Mới Của Cơ Thể

Chúng ta đủ thông minh để bỏ đi một chiếc xe cũ khi nó không còn khả năng phục vụ mục đích đi lại nữa.

Chúng ta bán chiếc xe cũ đi và mua một mẫu xe mới để tiếp tục cuộc hành trình của mình trong chiếc xe mới ấy.

Điều tuyệt vời ở đây là bạn cũng đủ thông minh để rũ bỏ đi một phương tiện là cơ thể vật chất của mình khi nó không còn phục vụ cho mục đích của bạn nữa, hãy nâng cấp lên một phiên bản mới hơn, tốt đẹp hơn, và tiếp tục cuộc hành trình của mình trong phương tiện mới ấy, và bạn chính là một tài xế vĩnh cửu.

Cần Thay Đổi Cấu Trúc Mới Của Cơ Thể

Năng lượng không tự nhiên sinh ra hay mất đi, chúng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

Thực tế là cơ thể chúng ta sẽ thay mới hoàn toàn sau 6 tháng. Và bạn đang ở trong quá trình đó liên tục, liên tục. Bạn không cần phải thay mới cơ thể bạn chỉ cần thay mới CẤU TRÚC của cơ thể và Cấu Trúc của tâm hồn.

Năng lượng không tự nhiên sinh ra hay mất đi

Similar Posts