#87. Cố Gắng Thay Đổi Ai Đó Chỉ Là Một Việc Phí Thời Gian Vô Ích

3 minutes, 4 seconds Read

Cố gắng thay đổi ai đó chỉ là một việc phí thời gian vô ích.

Ngay chính bản thân ý nghĩ muốn thay đổi ai đó cũng nói lên được việc bạn nghĩ bản thân họ hiện tại không đủ tốt, ý nghĩ này đầy sự phán xét và phản đối.

Đây không phải là ý nghĩ của sự trân trọng hay cảm thông, và những ý nghĩ như thế chỉ mang đến sự chia tách giữa bạn và người đó.

Nếu bạn nghĩ rằng ai đó không đủ tốt! Bạn hãy tự thay đổi mình để thích nghi với điều đó.

Hãy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Và lúc này, hãy nhận thức rằng chính bạn đã mang tất cả chúng đến với cuộc sống của mình.

Những ý nghĩ và cảm xúc của bạn đã di chuyển nguồn năng lượng của Vũ trụ để mang tất cả những thứ tốt đẹp ấy đến với mình.

Mọi người hay nói về những điều tốt đẹp như một sự may mắn, đúng vậy! Đó là sự may mắn và sự may mắn đó đến là do bạn đã thu hút chúng – thông qua suy nghĩ của bạn.

Bạn là một sự sống đầy sức mạnh.

Similar Posts